KA’BAH

Adalah bangunan yang menyerupai bentuk kubus, tempat ini merupakan bangunan pertama yang ada diatas muka bumi yang digunakan sebagai kiblat dalam menjalankan ibadah Shalat oleh umat Islam, sebagai mana firman Allah SWT dalam (QS. Ali Imran : ayat 96) yang artinya;
“Sesungguhnya permulaan rumah yang dibuat manusia untuk tempat beribadah itulah rumah yang di Bakkah (Mekkah), yang dilimpahi berkah dan petunjuk bagi alam semesta”.

 

Ka’bah disebut pula Baitullah (Rumah Allah) atau Baitul Atiq (Rumah Kemerdekaan) dibangun berupa tembok persegi empat dari batu-batu besar berwarna kebiru-biruan yang berasal dari gunung-gunung sekitar Mekkah. Fondasinya dari batu marmer setebal ± 25 cm, pembangunan Ka’bah menurut sejarah berlangsung 10 generasi.

Generasi I oleh Malaikat ± 2.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan
Generasi II oleh Nabi Adam
Generasi III oleh Nabi Syits putra Nabi Adam
Generasi IV oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
Generasi V oleh suku Amaliqah
Generasi VI oleh suku Jurhum
Generasi VII oleh Qushai bin Kilab
Generasi VIII oleh Abdul Muthalib
Generasi IX oleh suku Quraisy
Generasi X oleh Abdullah bin Zubair

Setiap sudut dinding Ka’bah memiliki nama :

Sebelah Utara Rukun Iraqi (Irak)
Sebelah Barat Rukun Syami (Suriah)
Sebelah Selatan Rukun Yamani (Yaman)
Sebelah Timur Rukun Aswad (Hajar Aswad)

Iklan